Realizowane programy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2024 - 2026, przyjęty Uchwałą Nr LXII.477.2024 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 marca 2024r. - pobierz 
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2021 - 2023, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII.226.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 2021r.- pobierz
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2018 - 2020 wraz z Zasadami przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2018 roku - pobierz
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2015-2017 wraz z Zasadami przyznawania świadczeń fakultatywnych dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2015 roku  - pobierz
 • Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 16 maja 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 16/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 28.12.2023r. w sprawie: wysokości przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz wysokości wynagrodzenia dla osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2024 roku - pobierz 

 • Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 28.12.2023r. w sprawie: wysokości przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz wysokości wynagrodzenia dla osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2024 roku - pobierz
 • Uchwała Nr XLVIII.388.2023 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia wysokości przyznawania świdczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz wysokości wynagrodzenia dla osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2023 roku - pobierz 
 • ,,Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2022 roku", przyjęte Uchwałą Nr XXXVIII.288.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 grudnia 2021r. - pobierz
 • ,,Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2021 roku", przyjęte Uchwałą Nr XXVI.209.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2020r. - pobierz
 • „Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2020r.", przyjęte Uchwałą Nr XV.123.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019r. - pobierz
 • „Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2019r.” - pobierz
 • ,,Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2017r." - pobierz
 • ,,Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2016r." - pobierz

 • ,,Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2021 - 2027 - pobierz
 • ,,Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2014 - 2020" - pobierz

 • Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Program Zwiększenia Dostępności i Zmniejszenia Nierównowści w Dostępie do Różnych Form Środowiskowej Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej na lata 2021-2022 - pobierz
 • ,,Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020 - pobierz

 • ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dębickim na lata 2019-2026"- pobierz

 • Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na lata 2023 - 2026 - pobierz
 • Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na lata 2019-2022- pobierz
 • ,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na lata 2015- 2018" - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-08
Data publikacji:2020-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5084