Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O DODATKOWEJ REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku w godz. 9.00-11.00  w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278 będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych. Rekrutacja na 1 wolne miejsce do Domu Dziennego Wsparcia dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna faktycznego.

INFORMACJA O WSPARCIU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RAMACH PROJEKTU „SZANSA NA SUKCES”

Informujemy o możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa podkarpackiego w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt oferuje płatne staże, poprzedzone m.in. opracowaniem Indywidulanego Planu Działania, działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, specjalistycznym szkoleniem zawodowym (wg potrzeb Uczestnika).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, zapewniony jest także zwrot kosztów dojazdu i catering podczas szkoleń.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Szansa na Sukces”, znajdują się w załączonych poniżej dokumentach:

INFORMACJA – pobierz

ULOTKA - pobierz

INFORMACJA O PROGRAMIE WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZDOBYCIU ZATRUDNIENIA

Projekt „Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA – Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia” współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół wyższych, zamieszkujących m.in. województwo podkarpackie.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Informacja o projekcie - pobierz 

INFORMACJA O OFERCIE WSPÓŁPRACY

Informujemy, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy poszukuje lekarzy ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

  • lekarz ortopeda,
  • lekarz laryngolog,
  • lekarz reumatolog,
  • lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji znajduje się w zakładce: ORZECZNICTWO/AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II W 2018 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o terminie składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"– MODUŁ II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  w 2018r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:16813