Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH w związku z realizacją projektu pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, tj. OGŁOSZENIE, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA oraz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ wraz z ZAŁĄCZNIKAMI, znajdują się w zakładce:  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO tj.: PRAWNEGO, PSYCHOLOGICZNEGO, REHABILITACYJNEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na Usługę organizacji i przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, tj. prawnego, psychologicznego, rehabilitacyjnego, w związku z realizacją projektu pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, tj. OGŁOSZENIE oraz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ wraz z ZAŁĄCZNIKAMI, znajdują się w zakładce:  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INFORMACJA O OTWARCIU DOMU DZIENNEGO WSPARCIA

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018r. rozpoczyna działalność Dom Dziennego Wsparcia prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu.

 PLAKAT INFORMACYJNY – pobierz

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2018r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017r. przetargu nieograniczonym na: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2018r.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, tj. Ogłoszenie: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2018r., Ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, znajdują się w zakładce:  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:14395