Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza na  comiesięczne spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkania  odbywają się raz w miesiącu. Będziemy poruszać tematykę procesu usamodzielniania się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Poruszymy także zagadnienia, które mogą zainteresować młodzież stojącą u progu dorosłości: wybór drogi życiowej, sposoby szukania pracy, prowadzenie własnego gospodarstwa i wiele innych.

Tematykę spotkań  będziemy dostosowywać do potrzeb zgłaszanych przez uczestników.

Spotkania odbywać się będą cyklicznie w każdy III wtorek miesiąca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pok. 424, godz.15.30.

 Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 08.10.2019r. Tematem spotkania będzie między innymi: ,,Problemy wychowawcze okresu dojrzewania". 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II - SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM NOWOCZESNEJ PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ SOW - SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w związku z przystąpieniem przez Powiat Dębicki do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, wnioski o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu ,,Aktywny samorząd” – Moduł II będzie można składać elektronicznie.

System SOW jest nowoczesną platformą elektroniczną za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, w razie potrzeby poprawić wniosek, korespondować z Realizatorem, podpisać umowę i rozliczyć przyznane dofinansowanie – wszystkie czynności będą realizowane drogą elektroniczną.

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że Powiat Dębicki przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków PFRON ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu w 2019 roku.”

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:
1)  w ramach Modułu I – w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną,
2) w ramach Modułu II – w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy, w szczególności:
a) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
b) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu/urządzeń o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON,
c) indywidualne wsparcie.

DO POBRANIA:

  1. OGŁOSZENIE ulotka informacyjna - pobierz
  2. TREŚĆ PROGRAMU - pobierz
  3. MODUŁ I - wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu pomoc osobom niepełnosprawnym  poszkodowanym w wyniku żywiołu - pobierz
  4. OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU MODUŁ I - pobierz
  5. MODUŁ II - wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu - pobierz

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA

Serdecznie zapraszamy wszystkie Rodziny Zastępcze Powiatu Dębickiego na GRUPĘ WSPARCIA    w dniu 10 września 2019r. (wtorek) od godz. 9.00 w Sali Sesyjnej (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Dębicy, przy ul. Parkowej 28.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:36744