Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W niniejszej zakładce zostały zamieszczone programy, dotyczące realizacji zadań publicznych, związane z działalnością PCPR w Dębicy:

  • ,,Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2014 - 2020" (pobierz)
  • ,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na lata 2015- 2018" (pobierz
  • ,,Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020" (pobierz)
  • ,,Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 dla Powiatu Dębickiego" (pobierz)
  • Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2016r." (pobierz) - jest to załącznik do ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 dla Powiatu Dębickiego''
  • ,,Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2017r." (pobierz) - jest to załącznik do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 dla Powiatu Dębickiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1449