Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego oraz Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla RZ i RDD oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie RZ funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • ,,Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 dla Powiatu Dębickiego" - pobierz
  • ,,Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2016r."-pobierz
  • ,,Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2017r." - pobierz
  • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2018 - 2020 wraz z Zasadami przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2018 roku - pobierz  
  • „Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2019r.” - pobierz
  • „Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2020r.", przyjęte Uchwałą Nr XV.123.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019r. - pobierz
  • ,,Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2021 roku", przyjęte Uchwałą Nr XXVI.209.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2020r. - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-24
Data publikacji:2016-04-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6193