OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

5 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 Powiat Dębicki, jest realizatorem programu w zakresie Modułu III polegającego na:
Świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o którym mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dębickiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy oraz składania wniosków wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.

Pliki do pobrania: 

WNIOSEK – Moduł III - pobierz

KARTA oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel - pobierz

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2019  - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-05
Data publikacji:2019-07-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1191